Hai…Sahabat Tunas

Yuk…Sahabat Tunas khususnya siswa SD Taruna Bakti Bandung, kita simak!